Popiežius: Marija – mūsų motina ir sesuo

motinaGruodžio 8 d. vidudienį popiežius Pranciškus pasveikino į Šv. Petro aikštę susirinkusius romiečius, piligrimus ir turistus; prieš palaiminimą komentavo šią dieną švęstos M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Evangeliją.

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

advenJo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5)

Brangūs broliai ir seserys,

Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam pasauliui laiku. Įsiplieskęs karas Ukrainoje mums vėl priminė žmonijos dramą, kuri tūno žmogaus širdyje. Tai vidinis prieštaravimas – nors trokštame taikos ir ramybės, tačiau to siekiame leisdamiesi į karą. Giliausia šio suskilimo priežastis yra nepagarba mūsų Kūrėjui – Dievui ir jo iškiliausiam kūriniui – žmogui. Artėjančios Kalėdos vis naujai kviečia mus protu ir širdimi atminti Viešpaties dovanojamą žinią – „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų“ (Jn. 3, 16). Jėzaus Kristaus įsikūnijimo slėpinys žymi nuostabią Dievo iniciatyvą pasauliui. Jis, gimdamas žmogumi Betliejaus prakartėlėje, priminė, jog žmogus savyje nešasi Dievo paveikslą, dieviškumo žymę. Tai reiškia, kad pagarba kitam žmogui turi prilygti pagarbai, skiriamai Dievui. Nėra jokių priežasčių, jog besąlygiška pagarba žmogui galėtų būti sumenkinama. Ant tokios žmogaus orumo sampratos stovi Vakarų civilizacijos pamatas, čia slypi taikos tarp tautų pagrindas. Kai jis svyruoja – mąžta žmonių nuostaba Kalėdų žinia.

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas

Jo vardas – Ramybės Kunigaikštis (plg. Iz 9, 5)

Brangūs broliai ir seserys,

Šie jau besibaigiantys metai tapo didelio išbandymo Europai ir visam pasauliui laiku. Įsiplieskęs karas Ukrainoje mums vėl priminė žmonijos dramą, kuri tūno žmogaus širdyje. Tai vidinis prieštaravimas – nors trokštame taikos ir ramybės, tačiau to siekiame leisdamiesi į karą. Giliausia šio suskilimo priežastis yra nepagarba mūsų Kūrėjui – Dievui ir jo iškiliausiam kūriniui – žmogui.

Popiežiaus katechezė. Kaip žinoti, kad teisingai pasirinkome?

pasirTrečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie dvasinės įžvalgos procesą ir šį kartą kalbėjo apie tai, kaip nustatyti, ar mūsų priimti sprendimai buvo teisingi. Turime dėmesingai stebėti mūsų sprendimų teisingumą patvirtinančius arba paneigiančius ženklus.

M. Fedou SJ: turime daryti tai, ką darė Bažnyčios tėvai

daryti„Ratzingerio premiją priimu kaip padrąsinimą ne sau pačiam, bet ir teologinio darbo, kaip tarnavimo Dievo tautai, misijai Jėzaus Draugijoje ir, žvelgiant plačiau, Bažnyčioje. Ratzingerio premijos priėmimas yra proga padėkoti visiems, kurie daugelį metų mane įkvėpė ir drąsino mane teologinio darbo kelyje“, – sakė prancūzų jėzuitas Michelis Fedou SJ, gruodžio 1-ąją priėmęs premiją iš Pranciškaus rankų. 

A. † A. Kun. Povilas Bartkevičius(1962-1988-2022)

2022 metų gruodžio 6 d. Panevėžyje, Šv. Juozapo globos namuose, eidamas šešiasdešimtpirmuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas Povilas Bartkevičius, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ilgametis vikaras.

Velionis buvo gimęs 1962 m. vasario 2 d. Petro ir Anelės Bartkevičių šeimoje, Anykščių r. Žiogų km., Skiemonių parapijoje. Mokėsi Skiemonių vidurinėje mokykloje nuo 1969 m. iki 1980 m.,įgijo vidurinį išsilavinimą.

Viešpaties angelas. Dabar laikas nusimesti kaukes

kaukesII advento sekmadienio Evangelija mums pristato Joną Krikštytoją. Pasak evangelisto Mato, jis vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, mito skėriais ir lauko medumi, nepaliaudamas kvietė atsiversti. Atrodo, kad tai griežtas, radikalus, gal net kietas ir baimę keliantis žmogus. Tad kodėl Bažnyčia kiekvienais metais Joną Krikštytoją siūlo kaip pagrindinį advento pakeleivį, gruodžio 4-osios vidudienio maldos susitikime Šv. Petro aikštėje klausė popiežius Pranciškus. 

Popiežius: krikščionių vienybės siekis – kiekvieno krikščionio įsipareigojimas

siekisPopiežiaus pasiuntinys į šv. Andriejaus liturginę iškilmę trečiadienį Fanare, Stambule, dalyvavo patriarchato globėjo iškilmės liturgijoje, kuriai vadovavo patriarchas Baltramiejus. Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas emeritas ir Šventojo Sosto delegacijos vadovas, po liturgijos patriarchalinėje Šv. Jurgio katedroje perskaitė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žinią Konstantinopolio patriarchui ir jos tekstą su popiežiaus parašu perdavė Baltramiejui.

Popiežiaus katechezė. Tikroji paguoda

paguodaTrečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje, tęsdamas katechezę apie dvasinę įžvalgą, popiežius davė patarimų, kaip atpažinti tikrą, Dievo mums teikiamą paguodą.

Kard. K. Krajewskis: turime labiau rūpintis benamiais

benamPopiežiaus išmaldininkas prisimena Burkhardą Schefflerį, benamį, kuris mirė prie Šv. Petro aikštės kolonados. Kardinolas pasakoja apie Vatikano ir Romos tarnybų karitatyvinę tarnystę vargšams, sakydamas kad jo vaidmuo yra ištuštinti Šventojo Tėvo labdarai skirtą sąskaitą, kad padėtų vargšams.

Šventasis Sostas: dar nepasirašę konvencijos dėl minų, tai tepadaro

minu„Priešpėstinė mina“ – mina, kuri sukonstruota taip, kad sprogtų, kai prie jos atsiduria, link jos artėja arba prie jos prisiliečia asmuo, ir kuri sužaloja, sužeidžia ar užmuša vieną ar kelis asmenis, paaiškinama „Konvencijoje dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo“. Šventojo Sosto atstovas paragino ją pasirašyti dar to nepadariusias šalis. 

Sinodinis kelias: ne iš anksto parašytos išvados, o Dievo tautos balsas

ankstoRomoje įvyko sinodinio kelio žemyninio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas. Lapkričio 28 dieną, pirmadienį, susitikimo dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Galimi priminti, kad vienas iš atsakingųjų už Europos kontinento sinodinį kelią yra Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Popiežiaus sveikinimas Katalikų veikimo nariams

nariamsSekmadienį Romoje baigėsi Tarptautinio katalikiško veikimo forumo visuotinis suvažiavimas, sušaukiamas kas ketverius metus, išrenkantis nuolatinį sekretoriatą ir nustatantis gaires keliems metams į priekį. Šis Forumas vienija 26 šalių Katalikų veikimo organizacijas. Suvažiavimo dalyviai sulaukė popiežiaus Pranciškaus sveikinimo.

Popiežius italų jaunimui: svajokite drąsiai

drasPirmadienio, lapkričio 28 d., rytą popiežius priėmė grupę Italijos jaunuolių kartu su mokytojais. Jie dalyvavo pastarosiomis dienomis vykusiame susitikime, kuriuo rengiamasi kasmetiniam žygiui už taiką iš Perudžos į Asyžių.

Irako mokslininkas: popiežius prisideda prie dialogo tarp sunitų ir šiitų skatinimo

dialogoIslamo ir krikščionių dialogo tema, vidinio dialogo tarp musulmonų šiitų ir sunitų būtinybė vėl iškilo lapkritį kartu su aukščiausio lygio susitikimais, kuriuose dalyvavo religiniai lyderiai. Nuo forumo Bahreine su popiežiumi Pranciškumi ir Al-Azharo imamu Ahmadu Al-Tayyebu iki Taikos forumo Abu Dabyje, kuriame dalyvavo musulmonų, krikščionių ir žydų lyderiai, popiežiaus 2019 m. pradėta kelionė tęsiasi, nors sutinka kliūčių. 

Trečiadienio katechezė. Dvasinė paguoda

paguodaBendrojoje audiencijoje, surengtoje lapkričio 23-iąją, popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą, apie įvairius elementus ir veiksnius, kurie leidžia įžvelgti svarbiausius dalykus ir išgirsti tylų Dievo balsą. Praėjusios katechezės dėmesio centre buvo nerimas ir liūdesys, o šios – paguoda. Svarbu atskirti, kokia paguoda yra autentiška.

S. Ševčukas: „Dieve, suteik vaikams galimybę lankyti mokyklą“

lankytiUkrainos graikų apeigų katalikų vadovas antradienį, lapkričio 22 d., 272-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje trumpai apžvelgęs pastarosios paros įvykius – mūšius fronte, ypač Donbase, nesibaigiančius apšaudymus ir bombardavimus, civilių žmonių kančias visoje Ukrainoje, paminėjo ir išvaduoto Chersono gyventojų liudijimus apie nežmonišką rusų elgesį su žuvusių savo karių kūnais.

Popiežiaus užuojauta dėl „Gegužės aikštės motinų“ judėjimo įkūrėjos mirties

motinuPopiežius pareiškė užuojautą dėl Hebe Pastor de Bonafini mirties. Ši argentinietė moteris prieš keturis dešimtmečius įkūrė „Gegužės aikštės motinų“ judėjimą – organizaciją, kuri protestavo prieš tuo metu Argentiną valdžiusios diktatūros nusikaltimus, politinės opozicijos veikėjų pagrobimus ir žudymą.

A†A kun. Anupras Gauronskas (1938–1972–2022)

anupras2022 m. lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas jubiliatas Anupras Gauronskas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode