Popiežius: senų ir sergančių dvasininkų tarnystė Bažnyčiai neantraeilė

Popiežius laišku pasveikino Lombardijos dvasininkus, globojamus slaugos namuose, – senukus ir ligonius. Lombardijos bažnytinė bendruomenė šiaurinėje Italijoje jau daug metų iš eilės skiria specialią dieną baigiantiems savo amžių dvasininkams aplankyti ir pasimelsti su jais Karavadžo Madonos šventovėje. Pranciškus pasidžiaugė, kad dvasininkai su vyskupais ir šiemet pratęsė gražią tradiciją, nepaisant reikalingų ir neišvengiamų pandemijos ribojimų žmonių susibūrimams.

„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims

Augant susidomėjimui dėl būsimos popiežiaus enciklikos, Vatikano spaudos salė patikslino, kad trečiasis popiežiaus aplinkraštis – tai reiškia žodis „enciklika“ lotyniškai – „Fratelli tutti“ bus paskelbtas dieną po to, kai popiežius jį pasirašys Asyžiuje spalio 3-ąją, t.y. spalio 4-ąją, sekmadienį, kai Bažnyčios liturgija mini šv. Pranciškų Asyžietį

Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė

„Šiuo laikotarpiu malda yra mūsų vienintelė stiprybė“ – sako Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Aliaksandras Jašeuskis italų katalikų naujienų interneto svetainei SIR. „Visi krašto katalikai kaimų bažnyčiose ir miestų katedrose, taip pat išpažįstantys kitas religijas žmonės Baltarusijoje meldžiasi už taiką ir už sostinės arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus sugrįžimą į tėvynę“.

Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo

Per žiniasklaidos priemones transliuojamos Mišios negali pakeisti asmeninio dalyvavimo. Kur tik sąlygos leidžia, reikia kuo greičiau sugrįžti prie įprastinio Mišių su žmonėmis šventimo, rašo Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah, kreipdamasis į viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkus. Kardinolo laišką rugsėjo 3 d. aprobavo popiežius Pranciškus.

Popiežius: Bažnyčia visada teskatina dialogą

Sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius paminėjo neramumų ir socialinės įtampos proveržius, kuriuos šiuo metu matome kai kuriose šalyse. Pranciškus prašė, kad protesto akcijos nevirstų smurtu, kad ir valdantieji atsižvelgtų į teisėtus žmonių reikalavimus, o Bažnyčia tose šalyse visada skelbtų susitaikinimą ir padėtų siekti dialogo.

Katalikiškojo ugdymo kongregacija: būtini tikri tarpasmeniniai santykiai

Šiomis dienomis daugelio pasaulio šalių mokyklos ir universitetai pradėjo arba netrukus pradės naujuosius mokslo metus. Šia proga į visas ugdymo institucijas ir ypač į katalikiškąsias mokyklas ir universitetus laišku kreipėsi Katalikiškojo ugdymo kongregacija – Šventojo Sosto institucija, visos Bažnyčios mastu kuruojanti švietimo ir ugdymo reiklaus.

Rugsėjo 5-ąją minima šv. Motina Teresė

„Kartais gailestingumas yra kažkodėl atstumiamas, tarsi negalėtų suteikti jokių rezultatų, tarsi būtų nederamas ar net įžeidžiantis tą, kuriam jis rodomas. „Tai ne gailestingumas, tai investicija“, – skuba pabrėžti kai kurie geradariai.

Kasmet kitokios ŠILINĖS: Marijos Gimimą šiemet švenčiame su bendra malda už mūsų bendruosius namus – Lietuvą ir pasaulį, Žemę ir kūriniją

Jau šio sekmadienio, rugsėjo 6-osios, išvakarių Mišiomis ir procesija per Šiluvos aikštę bus pradėti didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Rugsėjo 7–15 d. Marijos šventovė Šiluvoje pasitiks kiekvieną piligrimą, atvyksiantį čia melstis ir priimti palaiminimą sau, savo artimiesiems ir visam kraštui.

Popiežius: tikėjimas mus įpareigoja saugoti gamtą

Popiežius Pranciškus priėmė grupę gamtosaugos ekspertų iš Prancūzijos, bendradarbiaujančių su šalies vyskupų konferencija. Ketvirtadienio rytą Vatikane įvykęs susitikimas – tai vienas šiuo metu, nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios, minimo Kūrinijos laiko renginių. Popiežius valandėlę pasikalbėjo su savo svečiais – ekologijos klausimais su Bažnyčia Prancūzijoje bendradarbiaujančių ekspertų grupe ir kartu su jais atvykusiu Vyskupų konferencijos primininku arkivyskupu Éricu de Moulins-Beaufort’u – tačiau neskaitė šiam susitikimui iš anksto parengtos kalbos. Audiencijos dalyviams buvo įteiktas kalbos tekstas.

Bažnyčia. Savaitės Lietuvoje apžvalga

Kastantas Lukėnas

Šeštadienį Grigiškėse pašventinta Šventosios Dvasios bažnyčia. Bažnyčios statyba pradėta prieš ketverius metus, prieš penkiolika metų buvo pašventinti naujai įsteigtos parapijos namai su koplyčia. Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia yra aštuntoji Vilniaus arkivyskupijoje per Nepriklausomybės dešimtmečius pastatyta bažnyčia. Šiuo metu Pilaitėje statoma Šv. Juozapo bažnyčia, rengiamasi statyti Šv. Jono Pauliaus II bažnyčią Pašilaičiuose.

Pasaulinė misijų diena, kaip planuota, bus minima spalio 18-ąją

Artėja šių metų Pasalinė misijų diena, kuri ir pandemijos sąlygomis bus minima, kaip buvo numatyta, spalio 18-ąją. Tai patvirtino Tautų evangelizavimo kongregacija, prašydama vietinėms Bažnyčioms vadovaujančius vyskupus pasirūpinti, kad ir šiais metais viso pasaulio tikintieji ypatinga malda ir aukomis paremtų misionierius. Mūsų tikėjimas yra misionieriškas. Reikia siekti, tikintieji visada atsimintų šį esminį tikėjimo bruožą, sakoma Tautų evangelizavimo kongregacijos paskelbtame komunikate.

Popiežius paragino švęsti Žemės jubiliejų

Po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius priminė priartėjusį Kūrinijos laiką – penkias savaites skirtas maldai, kad žmonija sąmoningiau ir atsakingiau elgtųsi su gamta.

„Poryt, rugsėjo 1-ąją, minima Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Nuo tos dienos iki spalio 4-osios kartu su kitų Bažnyčių ir tradicijų broliais krikščionimis švęsime Žemės jubiliejų, minėdami Pasaulinės Žemės dienos įsteigimo 50 metų sukaktį.“

Popiežiaus katechezė apie socialinę nelygybę. Dalydamiesi sužadinsime žmonijos viltį

Socialinės nelygybės simptomai liudija apie socialinę ligą, kurią sukėlė iš sergančios ekonomikos kilęs virusas, pasakė trečiadienį popiežius bendrosios audiencijos katechezėje, transliuotoje iš Apaštališkųjų rūmų. Popiežius Pranciškus tęsė ciklą pokalbių apie koronaviruso pandemijos globalines pasekmes žmonių ir tautų gyvenimui, akcentavo socialinę nelygybę pasaulyje, ypač dėl socialinės nelygybės alkstančius vaikus ir dėl tos pačios priežasties mokyklos lankyti negalintį jaunimą.

Ganytojas, kuris netarnauja, yra „paukščių baidyklė“

Šiuos Bažnyčios tėvo šv. Augustino žodžius pakartojo Garbingasis Dievo tarnas popiežius Jonas Paulius I Romos vyskupijos dvasininkams. Jis kalbėjo 1978 metais per vienintelį susitikimą su Romos vyskupais, kunigais ir diakonais. Išrinktas popiežiumi 1978 metais rugpjūčio 26 dieną, 65 metų amžiaus Jonas Paulius I mirė rugsėjo 28 d. Jo susitikimas su dvasininkais įvyko rugsėjo 7 d.

Dievo tarno E. Profittlicho šventumo pavyzdys: kaip gyvenimą nukreipti į Kristų

Bažnyčios Estijoje portalas praneša apie Vatikane tęsiamą arkivyskupo kankinio Eduardo Profittlicho beatifikacijos bylą. Sovietinio teismo mirtimi nuteistas Estijos Katalikų Bažnyčios arkivyskupas mirė Kirovo kalėjime (Rusija) 1942 metų vasario 22 d. , likus nedaug laiko iki numatytos egzekucijos. Vokiečių kilmės jėzuitas Eduardas Profittlichas buvo Estijos pilietis, jis dešimtmetį ėjo vyriausio Estijos katalikų ganytojo pareigas.

Mišios internetu: virtualumo pavojus

Nuogąstavimai, kilę įtempčiausioje pandemijos fazėje – karantino metu, kai liturgija buvo tik transliuojama per socialinius tinklus, paragino imtis tolesnių tyrimų Italijoje, kurie šiandien tęsiami JAV.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode