Cirkas
Ministerija mokykloms parengė atmintinę apie tarpinius patikrinimus

atmintineŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė atmintinę apie tarpinius patikrinimus. Joje – atsakymai į svarbiausius klausimus, pateikiamas ir tarpinių patikrinimų tvarkaraštis, pagrindinė informacija apie brandos egzaminus, profesinį mokymą ir studijas.

Tarpiniai patikrinimai – brandos egzamino dalis, kuri laikoma III gimnazijos klasėje. Tai galimybė išskaidyti mokymosi krūvį baigiamojoje klasėje ir kaupti įvertinimą dalimis, mokytis nuosekliau, atsiskaityti palaipsniui. Jei per tarpinį patikrinimą nepavyko pasirodyti taip gerai, kaip tikėtasi, lieka galimybė pasistengti egzamino metu. Be to, šiemet mokiniams bus leista perlaikyti tarpinius patikrinimus ir pasirinkti geresnį variantą.

Tarpiniai patikrinimai bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų: lietuvių

kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo. Tarpiniai patikrinimai bus organizuojami mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje, vietoje pirmos ar antros pamokos.

Patikrinimai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, vyks elektroniniu būdu.

Dalyvauti tarpiniuose patikrinimuose turės visi mokiniai. Tik dalyvavus bus galima rinktis laikyti likusią egzamino dalį pagrindinės sesijos metu.

Tarpinio patikrinimo metu galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo – to užtenka, kad egzaminas butu išlaikytas. Surinkus ne mažiau kaip 35 taškus per tarpinį patikrinimą valstybinis egzaminas jau laikomas išlaikytu.

Pirmasis tarpinis patikrinimas - prancūzų kalbos – rengiamas kovo 5 dieną.

Atmintinė 

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode