Keičiama Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimų tvarka

pavirsAplinkos ministro įsakymu patvirtintas Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimų ir paviršinį vandenį naudojančių asmenų registravimo tvarkos aprašas, kuris numato nuo naujų metų registruoti paviršinio vandens naudotojus ir jų sunaudojamą vandens kiekį.

Taip pat bus kaupiama, atnaujinama ir patikslinama informacija apie sunaudojamą paviršinį vandenį, numatomos aplinkosauginės priemonės, siekiant išvengti neigiamo poveikio vandens telkinių hidrologiniam režimui dėl paimamo vandens iš telkinio.

Tvarkos aprašas bus taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d., kada įsigalios nauja Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarka.

Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas nustato, kad naująja tvarka turės vadovautis fiziniais ir juridiniai asmenys, išgaunantys 10 mper parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio. Taip pat ir tie asmenys, kurie praleidžia paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudoja jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse.

Sunaudojamo vandens kiekis apskaičiuojamas per mėnesį išgaunamo vandens kiekį padalijus iš išgavimo dienų skaičiaus.

Naudojamo vandens kiekio apskaita, priklausomai nuo to, kaip vanduo išgaunamas iš paviršinių vandens telkinių – stacionariomis ar mobiliomis priemonėmis, arba kokią veiklą vykdant vanduo naudojamas, bus tvarkoma pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis.

Paviršinio vandens registracija bus neterminuota, tačiau vandens naudotojas turės patikslinti pasikeitusius registracijos duomenis arba išsiregistruoti nutraukus vandens naudojimą arba sunaudojant mažiau kaip 10 m3 vandens per parą.

Atkreiptinas dėmesys, kad vandens naudotojams, vykdantiems ūkinę veiklą ir sunaudojantiems didelius kiekius paviršinio vandens, kaip ir iki šiol, galios Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos dėl poveikio vertinimo procedūrų taikymo.

Kaip ir anksčiau, Aplinkos apsaugos agentūrai metines ataskaitas apie išgautą paviršinį vandenį turės teikti  ūkio subjektai, kurie Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą.

Tie ūkio subjektai, kurie išgaus mažiau kaip 100 mper parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio,  taip pat praleidžiantys paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudojantys vandenį išgauti hidroenergiją hidroelektrinėse,neturės teikti vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos, tačiau turės pildyti laisvos formos žurnalą įrašydami vandens išgavimo datą ir išgauto vandens kiekį (m3 per parą) arba išgauto vandens duomenis fiksuoti informacinių technologijų priemonėmis:  išmaniaisiais skaitikliais, mobiliosiomis programėlėmis ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad ūkio subjektams, išgaunantiems iki 100 mper parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, nereikės mokėti mokesčio už sunaudotus gamtos išteklius.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode