Įsigalioja nauja statybos užbaigimo procedūrų vykdymo tvarka

statybosĮsigaliojo Aplinkos ministerijos parengtos statybos techninio reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pataisos, nustatančios aiškesnes statybos užbaigimo procedūras ir statybos užbaigimo metu užpildytų atlikto patikrinimo kontrolinių klausimynų skelbimo tvarką.

Iki š. m. spalio 31 d. pradėtos vykdyti statybos užbaigimo procedūros baigiamos vykdyti pagal iki 2023 m. spalio 31 d. galiojusius teisės aktus.

Taip pat pakeitimuose reglamentuota, kad statybos užbaigimo komisijos nariai informacinėje sistemoje „Infostatyba“ skelbia statybos užbaigimo metu užpildytus atlikto patikrinimo kontrolinius klausimynus, jei statybos užbaigimo procedūrose dalyvaujančių subjektų vadovai yra juos pateikę.

Prievolė komisijos nariams paskelbti statybos užbaigimo metu užpildytus atlikto patikrinimo kontrolinius klausimynus IS “Infostatyba” numatyta nuo 2024 m. sausio 1 d.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode