Aistros dėl gatvių kelių prioritetinių eilių sąrašo

Rugsėjo 16 d. vyko Mažeikių miesto Miško gatvės iniciatyva Seimo narės Laimos Nagienės organizuotas gyventojų susitikimas su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais dėl Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo ir šiems darbams skirtų lėšų paskirstymo.

Neaiškus komisijos darbas

Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės meras Vidmantas Macevičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa, UAB „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas, Tarybos nariai:Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotoja OnaKelpšienė, Paulius Auryla, Virginijus Sungaila.

Pradėdama susitikimą Seimo narė, remdamasi valstybės kontrolės tarnybos atlikto audito aktu, pateikė ne vieną pastabą dėl komisijos, kuri balais įvertina kelių būklę ir pagal tai sudaroma eilė, darbo. Pasak L. Nagienės, pasigendama informacijos viešinimo, darbų tęstinumo, kai iš plano išbraukiamos vienos gatvės ir atsiranda kitos, taip buvo išbraukta ir Miško gatvė.

„Kaimuose svarstant turi dalyvauti seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai. Mieste turbūt tik komisija, kurios nematėme nei protokolų, nei defektinių aktų. Norime padėti susivokti žmonėms, gal bendruomenes ar gatvių pirmininkus įtraukti, ar seniūnaičius. Dabar jie lieka nuošalyje“, – adresuodama klausimus Vietinio ūkio skyriaus vedėjui A. Žiulpai teigė L. Nagienė.

Objektų remontas Tarybai pritarus

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas informavo, kad yra 11 kriterijų, pagal kuriuos remontuotinos gatvės gauna balus ir sudaromas objektų sąrašas. Atsakydamas konkrečiai apie Miško gatvę, pažymėjo, kad ji galėjo surinkti 70 balų, kai yra gatvių, kurios surinko per 130 balų – tad bet kokiu atveju į šiuometinius planus nebūtų pakliuvusi. Pasak vedėjo, Tarybai pateiktas projektas keisti šią Tvarką. Siūloma padidinti balus pagal tai, kiek prie objekto įgyvendinimo prisideda gyventojai savo lėšomis. Dabar objektai pasiūlyti naujos komisijos, kuri buvo sudaryta š. m. balandžio 1 d. Kaip teigia A. Žiulpa, 2016 m. buvo numatyta šį objektą (Miško gatvę – aut. pastaba) įtraukti į 64 objektų sąrašą. Bet šį projektą, kai per metus ar du būtų sutvarkyti visi šie objektai, nebuvo lemta įgyvendinti, tad dabar projektai įgyvendinami po vieną.

Nesutikdamas, kad trūksta viešumo, A. Žiulpa priminė, kad kiekvieną Tarybos posėdį (o pinigai objektų remontui skiriami Tarybos sprendimu), kiekvienas gali stebėti internetu tiesiogiai arba pasižiūrėti įrašą vėliau.

„Norėsiu matyti komisijos darbo protokolus, kaip buvo atrinktos gatvės, kalbu ne apie kapitalinį, o paprastąjį remontą. Kalnėnų, Čiurlionio gatvės – kaip joms pavyko surinkti tiek daug balų, norėsiu pamatyti komisijos darbo reglamentą, komisijos sudėtį. Visa tai nepaviešinta“, – neišgirdusi atsakymo į klausimą, kodėl nėra tęstinumo, teigė L. Nagienė.

Daugiau įtakos turės seniūnaičiai

A. Žiulpos teigimu, atkreipiant dėmesį į audito išvadas, nuo šio rudens miesto seniūnija, kaip ir kaimiškosios seniūnijos, kurioms tai labai sena tvarka, miesto gatvių būklę turės aptarti kartu su seniūnaičiais ir komisijai, kuri vertins, pasiūlyti savo variantus.

Diskusijų sulaukė ir kelių objektų pirmieji du vertinimo kriterijai, nustatant kiekvienam objektui balų skaičių: 1. Objekto darbai finansuoti ankstesniais metais. Tai yra tęstinis projektas. 2. Parengtas projektas, gautas statybos leidimas. Į Seimo narės klausimą, ar tikslinga juos įtraukti skiriant balus, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas atsakė: „Jei 27 Tarybos nariai nusprendžia, kad tai tikslina, vadinasi, tikslinga. Tas punktas (pirmas – aut. pastaba) ir užtikrina tęstinumą – jei šiemet kažką darėm, tai ir kitais metais duokim, kad užbaigtume. O dėl „Parengtas projektas ir gautas statybos leidimas“ – reikšmingas kriterijus, nes gatvę išasfaltuoti trunka kartais 3 ar 4 savaites, o objekto projektas vien derinimas gali užtrukti puse metų, o kur dar parengimas“. Tiek gyventojams, tiek Seimo narei kelia abejonių, kodėl duodami balai už Savivaldybės dokumentų parengimą.

Į L. Nagienės klausimą, ar nebūtų tikslinga atskirti tuos du pirmuosius kriterijus paprastojo remonto nuo kapitalinio remonto, atsakydama tarybos narė Ona Kelpšienė pritarė, kad Taryba galėtų svarstyti kapitalinį remontą atskirti nuo einamojo. O. Kelpšienė pažymėjo, kad prieš Tarybos posėdį Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto komitete bus svarstomi kriterijai. Komiteto pirmininko pavaduotoja akcentavo: „nors kelių būklė bloga, bet pinigų turime tiek, kiek skiria Kelių direkcija. Juos reikia efektyviai naudoti, gyventojai turi būti aktyvesni ir reikalauti“. Į tai pasigirdo pasipiktinusių gyventojų replikos, kad kai kurios gatvės jau 11 m. beldžiasi.

Tarybos narys Paulius Auryla priminė: „Prie V. Džiugelio (buvusio Mažeikių rajono savivaldybės mero 2007–2011 m. – aut. pastaba) buvo tvarka, kad sprendė bendruomenė – ir tai buvo puiki praktika. Matau, kad dabar vėl atsiranda toks sprendimas – pirmi metai, reikia turėti kantrybės. Gal bus suaktyvinti gyventojai, kad reikia būti patiems aktyviems“. Kad patys gyventojai turi būti aktyvūs pritarė ir Reivyčių seniūnijos Leckavos seniūnaitis Rimas Šetkus,akcentuodamas, kad reikia atsakingai rinktis seniūnaičius, kurie atstovauja gyventojus, o jų rinkimai jau kitąmet.

Perkeli ženklą – kelias pagerėja

Sulaukta ir kitų susitikimo dalyvių pastabų. Vienas jų piktinosi, kodėl vykdant Vytauto gatvės projektą, prie jo nebuvo prijungtos ir mažosios gatvelės, būtų patekusi ir Miško gatvė. Piktinosi ir tuo, kad darbai atlikti nekokybiškai – dabar šuliniai pakilo, danga susmuko.

Sodų bendrijos „Kurmaičiai“ pirmininkė Laima Jokubynienė piktinasi, kad jau kelis metus taisoma Kurmaičių k. Mažeikių g., bet niekaip neužbaigiama. Būtent šioje gatvėje iškabinti ženklai su nuoroda į lankomą Kurmaičių geležinkelio tiltą, bet prie jo sunku prieiti ir privažiuoti. Mero atsakymas: „Prašiau seniūnijos, kad ženklas lankomas objektas būtų perkeltas į aną pusę, Pumpurų gatve privažiavimas idealus, palyginti su jūsų“, – suglumino pirmininkę, nesupratusią, kaip ženklo perkėlimas pagerins kelio būklę.

Miško gatvės gyventojai ne kartą susitikimo metu akcentavo, kad jie neprašo naujo projekto, tik nori, kad būtų ištesėtas pažadas, be to, jie prie projekto sutinka prisidėti asmeninėmis lėšomis. Šios gatvės gyventojams, įvedus centralizuotą vandenį, buvo pažadėta, kad Savivaldybė kartu su UAB „Mažeikių vandenys“ po 4 metų sutvarkys gatvę – laukiama 11 m. „Mažeikių vandenys“ direktorius Kęstutis Kazlauskas abejoja, kad gatvelės kelio būklė pablogėjo vien dėl vandentiekio darbų. Jo teigimu, rangovai prieš pradėdami darbus užfiksuoja, kokia buvo kelio danga, ir tik tada pradeda darbus. Be to, atlikus kasimo darbus, rangovai gavo Mažeikių miesto seniūnijos atsakymą, kad pretenzijų dėl gatvės nėra. Ieškant išeities, kaip spręsti Miško gatvės problemą, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas paprašė atsiųsti gatvės atstovą, su kuriuo būtų vykdomos derybos, pasirašomi dokumentai ir bus pradėtos vykdyti procedūros.

Būta ir apsižodžiavimo

Susitikimo metu būta ir pasipiktinimų, ir apsižodžiavimo, ir vienas kito kaltinimu politikavimu. Išgirdę žinią, kad Mažeikių mieste iš daugiau kaip 90 km gatvių 12 km yra neasfaltuota, gyventojai tai įvertino kaip apsileidimą. Tarybos narys V. Sungaila, pavadinęs šį susitikimą suorganizuotu šou, klausė L. Nagienės, ką konkrečiai dėl Miško g. Seimo narė padarė būdama Ekonomikos komiteto pirmininke ir būdama administracijos direktore, nes dabar kalanti visus prie sienos.

Autorės nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode