Popiežius vyskupams: suvokite kitų gėrį ir blogį kaip savo

suvokiteBažnyčios vyskupai pašaukti „ganyti Dievo Bažnyčią“ (Apd 20, 28) ir yra Gerojo Ganytojo misijos dalyviai. Tačiau kaip jiems įgyvendinti šią tarnystę?

Atsakymų pasiūlė kardinolas Angelo Bagnasco, buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, naujame veikale „Ganytojai viduje“. Veikalo pratarmėje popiežius Pranciškus pasidalijo ir savo mintimis apie tai, ką reiškia būti ganytoju viduje. Pasak jo, laimingi ganytojai yra tie, kurie dalyvauja žmonių ir bendruomenių gyvenime, gyvena su savo kaimene, atsiduoda jos avių kvapu; jie yra žmonių žvejai, žiūrintys sužeistųjų ir atmestųjų žvilgsniu, nepaliaujamai žvelgiantys į ateitį, kuriame gyvenimas yra su kitais ir dėl kitų – savo tautos viduje ir Bažnyčios viduje, pažymėjo pratarmėje Romos vyskupas Pranciškus.

Pasidžiaugęs dėl jam suteiktos galimybės parašyti veikalo pratarmę ir padėkojęs buvusiam Genujos arkivyskupui už jo tarnystę Bažnyčiai, popiežius pasiūlė šį veikalą skaityti visiems, ne tik vyskupams ir jų bendradarbiams, bet ir krikščioniškų bendruomenių nariams, įskaitant tuos, kurie atsitolino nuo Bažnyčios, kad veikalo mintys visus paskatintų susimąstyti ir padėtų gyventi nūdienos gyvenimą.

„Ganytojas turi tarnauti savo seserims ir broliams Viešpatyje žinodamas, kad jo gyvenimas nepriklauso jam, nes jis atiduotas Dievui – mylinčiam, dosniam ir gailestingam Tėvui. Ganytojas turi rodyti dieviškąjį gailestingumą, kad tiesa šviestų kaip visų gėris, nes tiesa iš tiesų išlaisvina ir gailestingumas gydo. Ganytojas turi skelbti Dievo žodį, jį įkūnyti bažnytiniame gyvenime ir savo asmeniniame gyvenime“, – prarašė veikalo pratarmėje Pranciškus.

Jis palinkėjo Bažnyčios vyskupams, kad jų žvilgsnyje niekas neliktų nematomas ar atstumtas, kad su kiekvienu žmogumi elgtųsi pagal gailestingąjį Tėvą – rūpestingai, su atjauta, kad būtų stiprios ir dosnios sielos, visuomet pasirengę suvokti kitų gėrį ir blogį kaip savo, gebantys neatlygintinai ir jautriai paaukoti gyvenimą. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode