Cirkas
Popiežius drąsino sekti tuo, kas vertinga, o ne aukštino imperializmą

drasinoŠventojo Sosto spaudos salė, taip pat apaštališkoji nunciatūra Kyjive paskelbė pareiškimus, kuriais atsakoma į reakcijas, sukeltas popiežiaus Pranciškaus žodžių, pasakytų rugpjūčio 25 d. Rusijos katalikų jaunimui.

Apaštališkoji nunciatūra Ukrainoje konstatuoja, kad po popiežiaus Pranciškaus nuotolinio pokalbio rugpjūčio 25 d. su Rusijos katalikų jaunimu Ukrainos ir tarptautinėje žiniasklaidoje kilo diskusijų dėl kai kurių ta proga popiežiaus pasakytų žodžių. Pagal kai kurias interpretacijas, popiežius Pranciškus esą paraginęs jaunuosius Rusijos katalikus imti pavyzdį iš tam tikrų Rusijos istorinių asmenybių, garsėjančių imperialistinėmis ir ekspansionistinėmis idėjomis ir veiksmais, vykdytais kaimyninių tautų, įskaitant Ukrainą, nenaudai.

Apaštališkoji nunciatūra Kyjive kategoriškai atmeta tokias interpretacijas, nes popiežius Pranciškus niekada neskatino imperialistinių idėjų. Priešingai, jis yra griežtas bet kokios formos imperializmo ar kolonializmo priešininkas ir kritikas visose tautose ir situacijose. Tai reikia atsiminti ir aiškinantis popiežiaus rugpjūčio 25 d. pasakytus žodžius.

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Matteo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus, pareiškė, kad „popiežius savo žodžiais, prieš kelias dienas pasakytais jauniems Rusijos katalikams, kaip matyti iš konteksto, kuriame jis juos pasakė, norėjo padrąsinti jaunimą saugoti ir skatinti tai, kas teigiama didžiajame Rusijos kultūriniame ir dvasiniame pavelde, ir tikrai ne aukštinti imperialistinę logiką ir valdančiuosius.“

Taip pat ir Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo paskelbtame pareiškime rašo, jog jis mano, kad popiežius tuos žodžius ištarė spontaniškai, be jokių ketinimų pateikti istorinį vertinimą ar paremti Rusijos imperialistines ambicijas. Vis dėlto tie žodžiai sukėlė didelį liūdesį ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškų konfesijų vyskupams, dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems, taip pat kitų religinių konfesijų atstovams bei visai Ukrainos visuomenei. Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčia kartu su visa Ukrainos pilietine visuomene smerkia „rusų pasaulio“ ideologiją ir visą nusikalstamą buvimo rusais būdą. Arkivyskupas taip pat rašo, kad po kelių dienų Romoje vyks Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodas. „Turėsime galimybę susitikti su popiežiumi ir asmeniškai išdėstyti jam ukrainiečių tautos abejones ir skausmą, tikėdami jo tėvišku rūpesčiu mūsų tauta“, – sako didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode