Cirkas
Lietuvoje kuriama pirmoji sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma

platformaSveikatos apsaugos ministerija inicijavo projektą Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platformos informacinei sistemai, arba trumpiau – Kompetencijų platformai, sukurti. Šis informacinių technologijų įrankis bus naudojamas siekiant nustatyti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir vykdant licencijų sąlygų laikymosi priežiūrą. 

„Džiaugiamės, kad Kompetencijų platforma padės skaitmenizuoti procesus, svarbius kiekvienam sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistui, mažins administracinę naštą ne tik Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai (VASPVT), Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT), gydymo įstaigoms, bet ir sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistams, palengvins sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo planavimą, vykdymą ir vertinimą“, – sako SAM Sveikatos sistemos žmogiškųjų išteklių politikos skyriaus vedėja Diana Smaliukaitė.

Platformą kartu su partneriais kuriančios VASPVT Teisės ir administravimo skyriaus vedėjo Dariaus Girucko teigimu, „Sveikatos sektoriaus skaitmenizacija šiandien įgauna vis didesnę svarbą, todėl Kompetencijų platforma prisidės prie efektyvesnio valstybės ir švietimo teikėjų bei sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų bendradarbiavimo, spręs specialistų tobulinimo problemas. Svarbu, jog jie galės rasti visas Lietuvoje vykdomas kvalifikacijos tobulinimo programas vienoje vietoje, galės planuoti savo tobulinimąsi. Taip pat, remdamiesi Kompetencijų platformoje sukauptais duomenimis, galės įsivertinti savo atliktą tobulinimąsi, identifikuoti poreikį tobulinti kompetencijas.“

Inovatyvi skaitmeninė platforma spręs aktualias problemas

Pagrindinė priežastis, kodėl iškilo poreikis sukurti Kompetencijų platformą – vieningos informacinės sistemos stygius, kurioje būtų kaupiama visa aktuali informacija apie specialistų įgytas kompetencijas, atliktą profesinį tobulinimąsi ir vykdomus mokymus. Iki šiol nebuvo galimybės identifikuoti ir stebėti specialistų kompetencijų tobulinimą, todėl buvo sunku nustatyti ir trūkstamus gebėjimus bei planuoti įgūdžių tobulinimą. 

„Šiuo metu nėra kompiuterizuotas duomenų apie išklausytus tobulinimo kursus ir įgytas kompetencijas surinkimas, o specialistų kvalifikacijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijos yra kaupiamos ir tvarkomos skenuotos – tai apsunkina tinkamą duomenų analizę ir apdorojimą“, – sakė D. Giruckas.

Kompetencijų platformos kūrimui pastūmėjo ir dar viena opi problema – tai specialisto VASPVT ar VVKT, vykdančioms licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūrą, privalomi pateikti praktiką patvirtinantys dokumentai. Kadangi specialistai neretai keičia darbovietę ar dirba keliose, jiems tenka kreiptis į skirtingų įstaigų administracijas bei prašyti išduoti darbo trukmę patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta, nuo kada ir iki kada, kokiu juridiniu pagrindu, pagal kokią profesinę kvalifikaciją jie dirbo.

Tai didino administracinę naštą įstaigoms, sukeldavo nepatogumų specialistams, o Sveikatos apsaugos ministerijai sudarydavo sunkumų tinkamai ir laiku užtikrinti specialistų apskaitą, nacionaliniu lygmeniu stebėti ir planuoti kvalifikacijos tobulinimo prioritetines sritis. Kompetencijų platformoje automatizuoti duomenys apie specialistų vykdomą praktinę veiklą leis minėtų problemų išvengti.

Kaip veiks naujoji platforma?

Sukūrus Kompetencijų platformą, pasak D. Girucko, joje specialistų licencijavimas bus susietas su privalomu kvalifikacijos tobulinimu: „Svarbu ir tai, kad sukūrus Kompetencijų platformą, ji būtų integruota su atitinkamomis valstybės informacinėmis sistemomis bei registrais. Švietimo įstaigos ir tobulinimo organizatoriai į platformą teiks duomenis apie vykdomas ir su ministerija suderintas tobulinimo programas bei apie kiekvieno specialisto išklausytus profesinės kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

Visas tobulinimo programų, vienkartinių renginių derinimo procesas vyks Kompetencijų platformoje. Lietuvoje dirbančių specialistų darbdaviai duomenis apie savo darbuotojų profesinę veiklą teiks į Kompetencijų platformą. O vykdant specialisto licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūrą, praktiką patvirtinantys duomenys bus imami iš Kompetencijų platformos“.

Kompetencijų platforma pasitarnaus ir ekstremaliosios situacijos atveju. Esant poreikiui, pasitelkiant inovatyvią informacinę sistemą, bus galima greitai bei efektyviai identifikuoti reikiamas kompetencijas turinčius specialistus arba organizuoti mokymus ir pakviesti į juos specialistus, siekiant jiems padėti įgyti naujų įgūdžių ar tobulinti turimus. Planuojama, kad Kompetencijų platformos informacinė sistema bus sukurta dar iki 2024 m. antros pusės.

Projektas, kurio numatoma vertė – daugiau nei 2,1 mln. eurų, yra finansuojamas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ iš ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“.

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode