Psichikos sveikatos stiprinimui – emocinės pagalbos programos, mokymai specialistams ir visuomenei

emocinesSiekiant didinti visuomenės psichologinio atsparumo įgūdžius, bus stiprinamas psichikos sveikatos raštingumas, atsiras pirmosios emocinės pagalbos įgūdžių stiprinimo programos, bus atnaujinta stigmatizavimo mažinimo iniciatyvų mokymų medžiaga ir vykdomi mokymai specialistams bei visuomenės grupėms. Šioms ir kitoms psichikos sveikatos priemonėms Sveikatos apsaugos ministerija suplanavo 5,4 mln. Eur investicijų iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų.

Investicijos bus skiriamos psichikos sveikatos stiprinimui, psichikos sveikatos raštingumo didinimui ir psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimui bei savižudybių prevencijai.

Bus stiprinamos šios veiklos: 
•    psichikos sveikatos raštingumo didinimas bei pirmosios emocinės pagalbos teikimas ir įgūdžių stiprinimas tikslinėms visuomenės grupėms ir specialistams;
•    psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo iniciatyvos tikslinėms visuomenės grupėms ir specialistams;
•    psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo inciatyvos tarptautinių gerųjų praktikų pritaikymas šalyje;
•    psichikos sveikatos raštingumo, pirmosios emocinės pagalbos teikimo bei psichikos sveikatos stigmatizavimo mažinimo komunikacinių kampanijų palaikymas ir plėtra;
•    psichikos sveikatos raštingumo, psichikos sveikatos stigmatizavimo nustatymo ir projekte taikytų priemonių veiksmingumo vertinimo tyrimo (-ų) atlikimas;
•    tikslinių savižudybių prevencijos priemonių diegimas savivaldybėse: mokymai savivaldybių, įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojams, savižudybių prevencijos koordinatoriams, savižudybių prevencijos instruktoriams;
•    savižudybių prevencijos priemonių, taikytų projekte, veiksmingumo vertinimo atlikimas;
•    reagavimo į savižudybių grėsmę ir pagalbos teikimo priemonių taikymas ir plėtra: mokymai savivaldybių visuomenės sveikatos biurų instruktoriams, žiniasklaidos atstovams;
•    savižudybių prevencijos sklaidos vystymui paremti ir informacijai skleisti skirtos interneto svetainės ir prekinio ženklo palaikymas, viešinimas, plėtojimas;
•    savižudybių atvejų tyrimo metodikos parengimas ir tyrimo atlikimas.

Priemones įgyvendins Higienos institutas. Paraiškos teikiamos per Centrinę projektų valdymo agentūrą. Su detalesniu programos aprašu ir terminais galite susipažinti ČIA.

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode