Ssc pirmasis
Penktoji gavėnios kelionės diena (mąstymas)

Vasario 21 d.

Evangelija (Mk 1,12-15) 

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Mąstymas

Iš sinoptinių evangelijų Morkus mums pateikia glausčiausią pasakojimą apie Jėzaus gundymus dykumoje: tik faktas, kad buvo gundomas, bet nei pačių gundymų, nei Jėzaus atsako į tuos gundymus mes čia nerandame. Vienintelė detalė, kad su juo buvo žvėrys ir jam patarnavę angelai. 

 

Iš kitų Evangelijų mes aiškiai matome, kad Jėzui kovoje su Šėtonu angelų patarnavimo tikrai nereikėjo, bet Tėvas juos siuntė iš meilės. Lygiai kaip ir mums, kiekvienam pakrikštytajam Dievas dovanojo angelus sargus. Ir galėtume pasakyti ne tik tuos dangiškos karalystės gyventojus, bet ir tuos angelus, kurie kaip ir mes turi kūną – šalia mūsų esančius žmones, kurie kartais savo veikimu, o kartais tiesiog buvimu mums perduoda ir apreiškia Dievo meilę. 

Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti tapti jo meilės, ramybės ir gailestingumo pasiuntiniais šalia esantiems (ypač tiems kuriems šiuo metu to labiausiai reikia ir jie tai parodo neduodami mums ramiai gyventi ). Ar būsi šiandien mano meilės, ramybės ir gailestingumo pasiuntiniu – tavęs klausia Dievas.

Maldos intencija šiai savaitei

Šią savaitę asmeninėje maldoje melskimės už artimuosius ir visus kurie dar nėra pažinę Dievo, kad atpažintų Jėzuje savo Gelbėtoją ir Ganytoją ir plačiai atvertų jam savo gyvenimo duris. 

Žingsnis

Pagalvok ką tau reiškia Dievo Žodis? Kiek jis yra Dievo ir kiek jis yra Dievo Žodis tau?

Savianalizei

Pagalvok apie savo santykius su artimaisiais (mama, tėtis, vyras, žmona, vaikais, broliu, sese). Ar matai juose Dievo dovanas, tau siųstus „angelus“? Ar pats sugebi būti jiems dovana ir Dievo meilės, ramybės ir gailestingumo pasiuntiniu? Kiek tavo ir jų santykis grįstas dovanojimu, o kiek naudos vertinimu? Kada yra sunkiausia priimti šalia esantį ir ką galėtum padaryti, kad augintum savyje šį gebėjimą? Kokį galėtum duoti realų pasiryžimą keičiant šį santykį pagal Dievo valią?

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode